I Don't Like Ugly

nevver:

Natalia Stuyk

(Source: nataliastuyk.com, via fiftyfortyninety)